På denne side kan du se noget af det empiri, der ligger til grund for Snurretoppens fundament. Vi har trukket væsentlige citater ud af tekster for at underbygge vores holdninger til, hvordan vi får den bedste institution. Så er du glad for at ”nørde”, så er du meget velkommen til at tage et kig på disse.

 

”Børn med motorikken i orden er mest populære, viser en ny norsk undersøgelse… Det er morsomst at lege med dem, der er dygtigst motorisk. De er mere sikre på sig selv, har en bedre selvtillid, som gør, at de fremstår tydeligere i venneflokken” siger Per Egil Mjaavatn.” (Klik her for kilde).

 

»Det glade budskab er så, at der sjældent skal særlig meget til for at styrke børnenes motorik. En række små daglige lege kan i løbet af blot nogle måneder gøre børnene motorisk alderssvarende. Jeg kan i mit arbejde se, at det betyder rigtig meget for børnene. De bliver gladere, får mere selvtillid og får flere kammerater, når de kan og tør det samme som deres jævnaldrende. Jeg møder børn helt ned til 10-måneders alderen, som sidder stille, er uden for legen og får deres legetøj taget af andre børn. Det stopper, når deres motorik kommer på niveau med de andres«, fortæller børnefysioterapeut, Vibeke Winter.” (Klik her for kilde).

 

”De tre primære sanser, labyrintsansen, følesansen og stillingssansen, er vigtige for et menneskes motoriske udvikling og for indlæringen af færdigheder senere i livet…”. ”Når børn vokser, får de hele tiden et nyt tyngdepunkt og skal finde en ny balance. Derfor er de nødt til at træne sanserne hele tiden. Vi er alt for stille med børn i alle aldre. Der skal gynger eller hængekøjer ind i hjemmene og institutionerne, både inde og ude. Vi skal have lavet vores legemiljøer om, for de er alt for pæne, som de er…” (Klik her for kilde).

 

De erfaringer, børn gør sig i den risikofyldte leg, som involverer potentielt farlige situationer, forhindringer og udfordringer, træner dem, til når de en dag står i en udfordrende og farlig situation i virkeligheden.” (Klik her for kilde).

 

Lars Bo Andersen, idrætsforsker: »Børn skal have ordentlige legemuligheder, hvor de ikke bliver hæmmet af forældrene. De har det med hele tiden at sige: Pas nu på! Også selv om det ikke er farligt. Og det er en klar begrænsning for børn,« (Klik her for kilde).

 

Det er vigtigt at kende barnet godt, hvis man skal sætte udfordringer op, som passer til det, så man ikke overmander barnet. Omvendt kan der også være bulderbasser imellem, hvor formanende ord og gode råd og regler er på sin plads. Men i virkeligheden skal man helst tøjle sine voksne forestillinger om det gode og lade børnene styre det selv, for al erfaring viser, at de faktisk meget sjældent går over stregen.” (Klik her for kilde).

  

Jo mere vi bruger kroppen og sanserne, jo flere signaler bliver der sendt til hjernen, som den bearbejder og sender tilbage til kroppen. Hvis vi ikke bevæger os og får gang i motorik og sanser, får hjernen ikke noget, den kan bruge til at udvikle sig fra.” (Klik her for kilde).

 

”…når børnene er vågne, skal de hellere ligge på maven og lære at løfte hovedet og komme op og kravle og siden gå ved egen kraft. Jeg møder mange småbørnsforældre med ondt i ryggen. De har gået foroverbøjet med deres barn i hånden i måneder, fordi barnet er motorisk usikkert og ikke har lært at komme op og gå selv«, siger Vibeke Winter.” (Klik her for kilde).

  

”Børn skal hoppe, trille, klatre og have lov til at blive beskidte. Det bliver de kloge af. Pædagogerne skal fortælle forældrene, at børn med jord i hovedet bliver kloge børn. Og hvis børn leger med mudder og graver i jorden, får de en sanseoplevelse, som udvikler deres hjerner, så de senere kan lære at stave og regne.” (Klik her for kilde).

 

”… bevægelse på ujævnt underlag som skov, mark og strand er ekstra befordrende for optræning af motorikken.” (Klik her for kilde).

 

”Meget udeleg i dagtilbuddet styrker børnenes koncentration når de starter i skole. Børn der har været meget udenfor og lege imens de gik i børnehave, lettere kunne bevare koncentrationen, og var mindre uopmærksomme og hyperaktive på skolebænken, end de børn, der har færre udetimer i deres børnehavetid. (Klik her for kilde).

  

"Man kan bygge den største og fedeste institution, men det hjælper ikke, hvis pædagogerne ikke er til stede, der hvor børnene bevæger sig. Pædagogernes fysiske og mentale tilstedeværelse er meget vigtig, for det bliver ikke til meget fysisk aktivitet, hvis pædagogen siger 'kom børn, skal vi ikke bevæge os?', og hun så selv stiller sig i et hjørne og ikke med sin egen krop viser bevægelsesglæde," siger han.” (Klik her for kilde).