Snurretoppen er en motorikinstitution normeret til 15 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn. Institutionen fik sit navn af to grunde, dels fordi institutionen geografisk er placeret på toppen af Skansen i Nørresundby, og dels fordi navnet skulle indeholde et element af bevægelse.

Snurretoppen er stiftet af engagerede forældre og pædagoger og slog dørene op i august 2019.  Personale og forældre har siden arbejdet målrettet for at definere institutionens DNA, den daglige struktur og de tilbagevendende traditioner, som vi ønsker skal være fundamentet for et godt børneliv i Snurretoppen. Det er ikke et arbejde, vi forventer nogensinde at blive færdige med – forstået på den måde, at læreplansarbejdet og planlægningen af det pædagogiske indhold er en dynamisk proces, som hele tiden skal tage afsæt i den aktuelle børne- og personalesammensætning. 

 

Den fulde læreplan kan tilgås: Læreplan 2022

Evalueringen af læreplanen (2020): Evaluering af arbejdet med den skriftlige pædagogiske læreplan