Hvorfor skal hovedfokus være på leg, læring og bevægelse?

Vi har herunder samlet vores tanker og visioner for institutionens virke med underbyggende citater fra forskningsartikler og ekspertudtalelser.

 

Er motorikken i orden, bliver selvtilliden og venskaberne det også

Vi tror på, at motoriske færdigheder kan give barnet en øget tro på egne evner ud fra rationalet, at jo flere evner og færdigheder børnene har og er bevidste om, jo mere kognitiv kapacitet kan de anvende på social interaktion og forståelse. Børn skal stimuleres på mange forskellige måder motorisk og gerne så ofte som muligt, da deres motoriske færdigheder vil give dem grobund for videre udvikling resten af livet.

 

”Det er morsomst at lege med dem, der er dygtigst motorisk. De er mere sikre på sig selv, har en bedre selvtillid, som gør, at de fremstår tydeligere i venneflokken" (Klik her for kilde).

"Vi er alt for stille med børn i alle aldre. Der skal gynger eller hængekøjer ind i hjemmene og institutionerne, både inde og ude” (Klik her for kilde).

 

Sunde børn får blå mærker

I Snurretoppen vil vi arbejde med, at børnene får mulighed for at teste, hvor grænsen går fysisk og motorisk. Erfaringer med grænser for hvad man kan og ikke kan, er vigtig, når barnet skal til selvstændigt at navigere rundt i en verden fyldt med uforudsigelighed. Et barns udvikling og forståelse udvikles meget hurtigt ved hele tiden at komme en smule ud af kontrol for så at erkende, hvor går grænsen for, hvad man kan. Denne legende tilgang til grænsesøgen vil til tider give blå mærker. Lars Bo Andersen, idrætsforsker, udtaler:

"Børn skal have ordentlige legemuligheder, hvor de ikke bliver hæmmet af forældrene. De har det med hele tiden at sige: Pas nu på! Også selv om det ikke er farligt. Og det er en klar begrænsning for børn" (Klik her for kilde).

 

Er man beskidt, har dagen været et hit

Børn har et højt energiniveau, men med den travle verden vi i dag lever i, er der desværre en tendens til, at børn bliver for stationære. I Snurretoppen skal der være tid og plads til at lege og bevæge sig – helst hele tiden. Det giver gladere børn og hverdagen bliver mere harmonisk for såvel børn som voksne.

 

”Jo mere vi bruger kroppen og sanserne, jo flere signaler bliver der sendt til hjernen, som den bearbejder og sender tilbage til kroppen. Hvis vi ikke bevæger os og får gang i motorik og sanser, får hjernen ikke noget, den kan bruge til at udvikle sig fra” (Klik her for kilde).

 

Spontan motorisk udvikling kan med lethed ske lige uden for døren. Børn, der leger ude, får hele tiden mulighed for at afprøve bevægemønstre og udfordre sanserne blot ved at interagere med elementerne. Udeleg er et godt værktøj til at skabe fundamentet for at udforske motorikken, men også til at skabe underen og fordybelse over, hvordan verden hænger sammen. Vi ser udeleg som en hjørnesten i barnets motoriske og almene udvikling.

 

”Børn skal hoppe, trille, klatre og have lov til at blive beskidte. Det bliver de kloge af. Pædagogerne skal fortælle forældrene, at børn med jord i hovedet bliver kloge børn. Og hvis børn leger med mudder og graver i jorden, får de en sanseoplevelse, som udvikler deres hjerner, så de senere kan lære at stave og regne” (Klik her for kilde).